skip to Main Content

Goed bewegen, sterk zijn en een grote inhoud hebben werkt prestatiebevorderend.  Echter de behoeften voor een sprinter zijn anders dan die van een duursporter. Voor veel teamsporten geldt dat men zowel snel, wendbaar als wel enige inhoud moet hebben. Zorgen voor een gebalanceerd programma voorkomt blessures, afvlakken van prestaties en over-training.

Oncologie fysiotherapie

Wat is sport-specifieke kracht- en conditietraining?

Sport-specifieke kracht- en conditietraining is fysieke training die aan sluit bij de behoeften van de betreffende sport en zodoende prestatie bevorderend werkt. Een sprinter moet zowel sterk als snel zijn. Een duursporter moet vooral een heel efficiënt energiesysteem hebben maar ook een goede spierfunctie en sterke benen werkt prestatiebevorderend, zowel in bewegingssnelheid als in VO2max. Wil krachttraining aan sluiten bij de doelbeweging moet deze lijken op de te verbeteren beweging. Kracht is immers patroon specifiek.

Tijdens de eerste afspraak brengen we naast de wensen ook een aantal fundamentele bewegingspatronen in kaart zoals buigen, strekken, squatten en stabiliseren. Deze kunnen richting geven aan het schema aangezien beter bewegen niet alleen blessure preventief werkt maar ook prestatie bevorderd. Indien nodig nemen we sport-specifieke testen af die kunnen fungeren als een nulmeting en benchmark.

Het vervolg:

Wij bieden verschillende opties aan:

> 1 op 1 begeleiding: €60,- per uur (ex 6% BTW).
> Periodieke begeleiding en zelfstandig trainen aan de hand van een schema van 4 weken: totale kosten €135,- (1e training €60,- voor een uur, opstellen schema €30,-, 2e training €45,- voor een uur). Deze cyclus kan voor hetzelfde bedrag herhaald worden.
> Combinaties zijn altijd mogelijk. Indien naast de periodieke begeleiding de wens bestaat om toch vaker langs te komen dan kan er extra 1 op 1 begeleiding worden afgenomen.